Vacature lid raad van toezicht

Wonderwijs is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht


Wij zoeken een lid met expertise op het gebied van onderwijskunde en kwaliteitszorg en een lid met generieke expertise met eventueel expertise op het gebied van strategisch HR, huisvesting en/of informatisering. Een van de nieuwe leden wordt benoemd op voordacht van de GMR.

De raad van toezicht kent vijf leden die beschikken over gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Naast toezichthouder is de raad van toezicht werkgever van het college van bestuur en heeft de raad van toezicht statutaire beslisbevoegdheden, een strategische advies- en klank-bordfunctie en is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Van ieder lid wordt een actieve inbreng verwacht op de volle scope van onderwerpen die bij Wonderwijs spelen. De raad van toezicht kent drie vaste commissies: een onderwijscommissie, een financiële commissie en een remuneratiecommissie.  

Heeft u behoefte aan meer informatie of spreekt de vacature u aan dan kunt u terecht op de website van B&T via bijgevoegde link B&T vacature RvT Wonderwijs .

In de bijlage vindt u de profielschets