Rapport vierjaarlijks onderzoek onderwijs inspectie en verantwoording herstelopdracht

In 2021 heeft het vierjaarlijkse onderwijs inspectie onderzoek plaatsgevonden.

Voor inzage in het rapport klik op onderstaande link:
Rapport vierjaarlijkse inspectie 2021

Voor inzage in de verantwoording van de herstelopdracht klik op onderstaande link:
Verantwoording herstelopdracht bestuur.pdf