banner 1
Lees meer
banner 2
Lees meer
Banner3
Lees meer

Wonderwijs

Op 1 januari 2019 zijn Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum en Stichting Samenwerkingsbestuur katholiek en openbaar onderwijs in Overbetuwe (StisamO) gefuseerd.

Na een intensieve voorbereiding bundelen 15 scholen hun krachten in een nieuwe organisatie: Wonderwijs.

Onder het motto “Samen groeien in Uitdagend Onderwijs” werkt Wonderwijs aan de volgende ambities:

  • de ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs;
  • (behoud van) keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen: diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit, lestijden en schoolgrootte;
  • persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers, behoud van werkgelegenheid;
  • een leven lang leren: onderwijsvernieuwing, onderzoek en innovatie;
  • focus op het primaire proces door o.a. effectieve en efficiënte professionele ondersteuning en begeleiding van de scholen door het bestuurskantoor;
  • versterken van het bestuurlijk vermogen;
  • sterk partnerschap en verbinding met de omgeving om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden;
  • een financieel solide organisatie;
  • effectief en efficiënt benutten van schaalvoordelen;
  • professioneel bestuur en een krachtige en gewaardeerde educatieve partner.