Wij zijn Wonderwijs

Onze missie

Wonderwijs inspireert, stimuleert en begeleidt kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, kritische en zelfstandige (wereld)burgers die met vertrouwen en respect in verbinding staan met anderen en hun omgeving en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dit is wat ons beweegt en drijft. Dit is onze missie en de basis van Wonderwijs.

Meer over onze missie

Onze visie

De scholen van Wonderwijs zijn veilige en inspirerende leer- en werkgemeenschappen waarin leerlingen, medewerkers, ouders en andere stakeholders zich gekend en (h)erkend voelen. We zien het als onze opdracht de leerlingen ‘in dialoog te brengen’ met de fysieke en sociale wereld om hen heen.

Meer over onze visie
De acht beloften van Wonderwijs
Bekijk ze hier!

Kernwaarden

Wonderwijs bereidt leerlingen voor op een uitdagende toekomst. De vijf kernwaarden waarop wij ons hierbij baseren, zijn:
1. vertrouwen
2. respect
3. eigenaarschap
4. verbinding
5. professionaliteit

De ouders van onze leerlingen, onze ketenpartners en andere externe stakeholders moeten deze kernwaarden in hun contact en samenwerking met de scholen van Wonderwijs terugzien en ervaren. Met andere woorden: vertrouwen, respect, eigenaarschap, verbinding en professionaliteit moeten op alle niveaus merk- en voelbaar zijn; in ons onderwijs, in onze manier van samenwerken, in ons werkgeverschap, in onze presentatie en in onze communicatie.

Meer over onze kernwaarden

Ontstaan van Wonderwijs

Stichting Wonderwijs is op 1 januari 2019 ontstaan na een fusie tussen SKO Batavorum en StisamO. De bestuurders en RvT van de schoolbesturen spraken in 2012 voor het eerst met elkaar over de druk op de ontwikkeling van het onderwijs en het bestaansrecht van scholen door dalende leerlingaantallen in de regio. Uit de nadere kennismaking kwam naar voren dat SKO Batavorum en StisamO voor vergelijkbare vraagstukken stonden.

Beide schoolbesturen hadden behoefte aan versterking van bestuur en staf, zo werd duidelijk uit onderzoek. Het resulteerde in september 2015 in het tekenen van een intentieverklaring. In 2017 luidde de conclusie: een besturenfusie biedt de beste mogelijkheden om de ontwikkelingen in de samenwerking te borgen en om flexibel en daadkrachtig te reageren op nieuwe uitdagingen.

De GMR-en en Raden van Toezicht brachten positief advies uit. Medio december 2018 vond de bestuurlijke overdracht plaats. Wonderwijs geeft sinds 1 januari 2019 vorm aan de toekomst van openbaar en katholiek onderwijs in de regio Overbetuwe-Lingewaard. Ons motto: ‘Samen groeien in uitdagend onderwijs’.