Klachten

Elke school heeft een of meerdere contactpersonen die je kunt benaderen als je een klacht hebt. De contactpersoon kan je advies geven en eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon

Mijn naam is Sonja Tettero. Vanaf 1 januari 2019 ben ik werkzaam als externe vertrouwenspersoon voor alle scholen van Wonderwijs Als je ontevreden bent of klachten hebt over school, medewerkers of andere zaken zoals de sociale veiligheid van je kind, is het belangrijk dat je hiermee niet blijft rondlopen. Je kunt altijd terecht bij de interne contactpersoon van de school zelf, die je kan vertellen waar je je klacht het beste kunt laten horen. De voorkeur gaat ernaar uit dat je met elkaar de klacht oplost, de school zet zich hier graag voor in.

Maar soms is het in het belang van je kind en de klacht dat je deze met de onafhankelijke en externe vertrouwenspersoon bespreekt. In dat geval mag je rechtstreeks contact met mij opnemen en zal ik alleen met jouw instemming, met derden hierover praten. Ik zal me inzetten om samen met jou en de school de klacht op te lossen.

Klacht

Lukt het partijen niet een probleem op te lossen, dan kun je een klacht indienen. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van de betrokkenen. Wonderwijs heeft, wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling waarin staat hoe de school omgaat met klachten. In elke schoolgids wordt hiernaar verwezen. De school moet je de klachtenregeling ter inzage geven als je daar om vraagt. Wonderwijs heeft zich voor al haar scholen geconformeerd aan de landelijke ‘klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs’. Een klacht kan gaan over een leerkracht of iemand anders die aan de school is verbonden zoals de conciërge, hulpouders bij het overblijven, de schoolleiding of het schoolbestuur. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Een nadeel is dat de procedure lang duurt en veel van alle betrokkenen vraagt.

Als er sprake is van een strafbaar feit kun je daarvan aangifte doen bij de politie zodat er een rechtszaak kan volgen. De rechter zal in dat geval beoordelen of de dader moet worden bestraft. Je kun over een strafbaar feit ook een klacht indienen bij de klachtencommissie, maar die kan een dader geen straf opleggen. De school is bij sommige delicten, zoals seksueel geweld tegen minderjarigen, verplicht aangifte te doen. De contact- of vertrouwenspersoon van de school kan je adviseren welke stappen je kunt ondernemen.

Elke klacht is een gratis advies voor verbetering.

Contact

Sonja Tettero
sonja@vertrouwenszaken.nl / 06-24676470