Ontwikkeling collega's

Als werkgever vinden we het belangrijk dat al onze collega's zich blijven ontwikkelen zodat we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen waarborgen. In de gesprekkencyclus is ontwikkeling dan ook een belangrijk gespreksthema. Samen met je leidinggevende maak je een plan waar je de komende periode aan gaat werken.

Naast teamscholing kan elke collega zich inschrijven op het aanbod in ons Wonderwijs Leerlab. We proberen daarin een breed aanbod te doen dat goed aansluit bij de behoeftes. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Wonderwijs streeft ernaar om ook elk jaar een post-hbo opleiding te organiseren in samenwerking met een aantal andere schoolbesturen, zodat de opleiding op een van onze eigen locaties kan plaatsvinden. Dat scheelt reistijd en het is heel waardevol om ervaringen uit te wisselen met mederwerkers van andere scholen en andere besturen. Vorig jaar hebben 6 collega's de opleiding voor intern begeleider afgerond en dit schooljaar zijn 6 collega's gestart met de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid. Ook bieden we jaarlijks een of twee collega's de mogelijkheid om de schoolleidersopleiding te volgen.