Vrijwillige ouderbijdrage


Elke school vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per school. Voor de kinderen is deze ouderbijdrage erg belangrijk, omdat met de ouderbijdrage speciale schoolactiviteiten worden bekostigd, zoals feesten en projecten. Ook schoolreisjes en uitstapjes worden mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage.

Wonderwijs benadrukt dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Als je als ouder niet in staat bent om de ouderbijdrage te betalen, kun je misschien een beroep doen op een vergoeding. Voor informatie kun je terecht bij de school van je kind. Ook als je vragen heb over de concrete besteding van de ouderbijdrage of als je andere vragen heb over de ouderbijdrage, kun je terecht bij de directie van de school van je kind.