Organisatie

Bestuursstructuur

Wonderwijs is een stichting waarvan de organisatie is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. De stichting wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur.Het College van Bestuur is belast met het bestuur en het beheer van de stichting Wonderwijs in haar geheel en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte en treedt op voor alle collega's in dienst van Wonderwijs.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door de medewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur geeft direct leiding aan de schooldirecteuren en de medewerkers van het bestuurskantoor. De bevoegdheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

De Raad van Toezicht heeft een intern toezichthoudende taak als werkgever van het College van Bestuur en ziet erop toe dat het College van Bestuur de vastgestelde (meerjaren)doelen haalt en binnen de goedgekeurde kaders werkzaam is. De Raad van Toezicht heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij Wonderwijs. De Raad van Toezicht moet goedkeuring geven aan de begroting en de jaarrekening van Wonderwijs. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord van het College van Bestuur

Bestuursbureau

Moniek Arts
Orthopedagoog
Aanwezig ma (om de week), di t/m vr
Robert Berenschot
Beleidsmedewerker ICT & Digitale Geletterdheid
Aanwezig ma - vr
Babette Geurtsen
Bestuurssecretaresse
Aanwezig ma, di, wo- en do-ochtend
Ingeborg Jansen
Bovenschools schoolopleider
Sabine Jie-A-Sang
Medewerker HR
Aanwezig di, wo, do
Lily Kampers
Privacy Officer
Liesbeth Koster
Bovenschools intern begeleider en schoolopleider
Kaat Kloppenburg
HR adviseur
Aanwezig ma - do
Edith Lensen
Beleidsmedewerker HR
Aanwezig ma - do
Erwin Meuleman
Controller
Aanwezig: ma, do, vrij
Miranda Persoon
Medewerker Financiën
ma, wo, do
Yvonne van Ravenzwaaij
Medewerker Financiën
Aanwezig ma, di, wo
Hennie van Schilt
Voorzitter College van Bestuur
Aanwezig ma - vr
Yvonne Smits
Directeur Bedrijfsvoering
Aanwezig ma, wo, do
Hanny Vrind
Medewerker Huisvesting
Aanwezig ma, do
Sylvia Wieskamp
Beleidsmedewerker Huisvesting & Financiën
Aanwezig ma - vr

Raad van Toezicht

Naam Rol
Dirk van Eeten Voorzitter Raad van Toezicht
André Tumelaire  Vice voorzitter Raad van Toezicht
Karel Blom Lid Raad van Toezicht
Marieke Taanman Lid Raad van Toezicht
Desirée Sim Zecha Lid Raad van Toezicht

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.
 

Personeelsgeleding Oudergeleding
Ilse Bijl-Jansen Pieter van Driel (voorzitter)
Karlijn Onstenk Leon Gerritsen
Robin Knipping Niels Goutier
Nina Windemuller Harm Denissen
Tim Cornelissen