Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad.

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.

Personeelsgeleding

Nog niet bekend*

Oudergeleding

Nog niet bekend*

* Op dit moment is er een overgangs GMR met leden uit de GMR van beide oude stichtingen.

Wil je contact met de GMR ga dan naar het contactformulier.