Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. 

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.

Personeelsgeleding

Dhr. Robin Knipping
Dhr. Nol Heinen (Vice-voorzitter)
Mw. Nina Windemuller
Mw. Jacqueline Bosman

Oudergeleding

Dhr. Pieter van Driel (voorzitter)
Dhr. Bart de Wild
Mw. Jolande de Vries
Dhr. Bram Withaar
Mw. Mirjam Peters

Wil je contact met de GMR ga dan naar het contactformulier.