Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. 

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.

Personeelsgeleding

Mw. Ilse Bijl-Jansen
Mw. Jacqueline Bosman

Dhr. Nol Heinen (secretaris)

Dhr. Robin Knipping
Mw. Nina Windemuller

Oudergeleding

Dhr. Pieter van Driel (voorzitter)
Mw. Mirjam Bos-Peters
Dhr. Leon Gerritsen
Mw. Jolande de Vries
Dhr. Bram Withaar


Wil je contact met de GMR ga dan naar het contactformulier.