Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad.

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.

Personeelsgeleding

Dhr. R. Knipping
Dhr. N. Heinen (Vice-voorzitter)
Mw. S. Liebrand (secretaris)
Mw. J. Bosman
Mw. A. Wagenaar

Oudergeleding

Dhr. M. van Assen (voorzitter)
Dhr. B. de Wild
Mw. C. van Ooijen
Dhr. J. Verwijmeren
Mw. O. Oostvriesland
Dhr. P. van Driel
Mw. J. de Vries
Dhr. B. Withaar
Mw. M. Bos-Peters

Wil je contact met de GMR ga dan naar het contactformulier.