Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit moet eerst voorgelegd zijn aan de medezeggenschapsraad.

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.

Personeelsgeleding

Mw. E. van de Pas
Mw. B. Clemens
Dhr. R. Knipping
Mw. K. Vendel
Mw. S. Liebrand (secretaris)
Mw. K. Belle
Mw. A. Wagenaar
Dhr. N. Heinen (Vice-voorzitter)
Mw. J. Bosman

Oudergeleding

Dhr. M. van Assen (voorzitter)
Mw. A. de Jong
Dhr. J. Verwijmeren
Mw. O. Oostvriesland
Mw. J. de Vries
Dhr. M. Mepschen
Mw. M. Straathof

Wil je contact met de GMR ga dan naar het contactformulier.