Aanmelden

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn, ook al is dat nog niet verplicht. Als je kind 5 jaar wordt, is het volgens de Nederlandse wet leerplichtig. Dat betekent dat hij of zij naar school moet. Deze verplichting gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand nadat je kind 5 jaar is geworden. 

De leerplicht geldt voor alle kinderen in Nederland, ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor nieuwkomers zoals vluchtelingen. Je bent als ouder zelfs strafbaar als je kind niet naar school gaat. De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert dit. Er zijn een paar uitzonderingen op de leerplichtwet. 

Wij stellen het op prijs in een persoonlijk gesprek kennis te maken. Tevens kun je dan de school te bezichtigen. Om een reëel beeld van de praktijk van alle dag te kunnen schetsen vinden intakegesprekken bij voorkeur onder schooltijd plaats. Om een afspraak te maken kun je per mail of telefonisch contact opnemen met de school.