Schooltijden

Niet elke school hanteert dezelfde schooltijden. De begin- en eindtijden kunnen verschillen. Sommige scholen hebben vijf gelijke schooldagen per week. De schooltijden zijn dan op alle dagen van de week hetzelfde. Op deze scholen blijven de kinderen tussen de middag op school. Het is belangrijk dat u zich hierover goed laat informeren. 

Op scholen zonder continurooster is er een tussenschoolse opvang (TSO). Dat houdt in dat er voor opvang wordt gezorgd als je kind overblijft op school. Informeer bij de school van je kind naar de mogelijkheden. 

Voor een overzicht van de schooltijden van een school verwijzen we je naar de betreffende website op de pagina 'onze scholen'.