Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Wonderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit leerkrachten en ouders. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met de school te maken heeft. 

Samenstelling GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting is als volgt samengesteld.

Personeelsgeleding

Mw. Ilse Bijl-Jansen
Mw. Karlijn Onstenk
Dhr. Robin Knipping
Mw. Nina Windemuller

Oudergeleding

Dhr. Pieter van Driel (voorzitter)
Dhr. Leon Gerritsen
Dhr. Niels Goutier
Dhr. Harm Denissen
Dhr. Robert Wils 

Wil je contact met de GMR ga dan naar het contactformulier.