Missie van Wonderwijs

Wonderwijs inspireert, stimuleert en begeleidt kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, kritische en zelfstandige (wereld)burgers die met vertrouwen en respect in verbinding staan met anderen en hun omgeving en een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Dit is wat ons beweegt en drijft. Dit is onze missie en de basis van Wonderwijs.

Wonderwijs wil recht doen aan het kind van de toekomst. Want onze leerlingen bepalen (mede) hoe onze toekomstige samenleving eruit ziet en functioneert. En hoewel de toekomst lastig te voorspellen is, staat een aantal feiten vast:
- We moeten zuinig met onze omgeving omgaan.
- We hebben te maken met grote verschillen in omstandigheden en kansen.
- We hebben elkaar nodig om problemen op te lossen.
- We willen allemaal van betekenis zijn voor anderen en streven allemaal naar geluk.

Geluk is een groot goed en belangrijk streven. Gelukkige mensen zijn weerbaarder, creatiever, innovatiever, vrijgeviger en komen beter tot groei. Ze hebben een positieve kijk op zichzelf en de ander. Om bij te dragen aan de ontwikkeling van gelukkige, kritische en zelfstandige leerlingen – en medewerkers – richt Wonderwijs zich op:
- samenwerking en verbinding
- het versterken van het eigenaarschap
- een brede ontwikkeling van ‘hart, hoofd en handen’

Aan het einde van hun Wonderwijs-schoolloopbaan kunnen onze leerlingen antwoord geven op deze vier vragen:
- Wie ben ik?
- Wat kan ik?
- Wat wil ik?
- Hoe kan ik bijdragen aan mijn omgeving?

De didactische aanpak en pedagogische en inhoudelijke invulling van ons onderwijs zijn sterk in ontwikkeling. De vernieuwende keuzes die we maken, baseren we niet alleen op eigen kennis en ervaring, maar ook op onderbouwde informatie, degelijk onderzoek en relevante ervaringen van anderen (evidence informed).

Ga terug naar 'Wij zijn Wonderwijs'