Samen groeien in uitdagend onderwijs

Veertien scholen voor openbaar en katholiek onderwijs in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard staan samen sterker in een veranderend onderwijslandschap.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Dus ook in de nieuwe organisatie is er diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Elk van de veertien scholen is integraal verantwoordelijk voor het primaire proces en laat zich effectief en efficiënt ondersteunen door een bestuurskantoor.

Wonderwijs streeft naar een stabiele bestuurlijke organisatie met een sterk bestuurlijk vermogen en ontwikkelt zich daarmee tot een krachtige en gewaardeerde educatieve partner in de regio.