Belofte 3 |

We zetten in op persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om jezelf aan te sturen en richting te geven. Het gaat over regie nemen en initiatief te tonen, zodat je je talenten en potentieel tot ontwikkeling kunt brengen. Je kunt het ook zelfverantwoordelijkheid, zelfsturing of eigenaarschap noemen.

Voor alle medewerkers van Wonderwijs geldt: vanuit persoonlijk leiderschap neem je verantwoordelijkheid, krijg je verantwoordelijkheid en leg je verantwoordelijkheid af.

Het HRM-beleid is uitgerust met een nieuw functiebouwwerk en nieuwe gesprekscyclus waarin het persoonlijk leiderschap van de professional centraal staat.

Onze professionals zijn het kapitaal van de organisatie. Zij zetten zich individueel en als team in voor elke leerling en ouder. Behalve aan de medewerker zelf, is het aan de organisatie van de scholen om ons professioneel kapitaal gemotiveerd en up-to-date te houden en aan te sturen op hun ontwikkeling, zodat Wonderwijs garant blijft staan voor goed onderwijs.

 Ga terug naar 'Waar staan we voor'