Belofte 1 |

Een Wonderwijs-school heeft een herkenbaar verhaal

De scholen van Wonderwijs maken elke dag werk van ‘het goede’ voor leerlingen. Dat wat goed gaat, wat ons verder brengt, waar we positief op terugkijken en wat ons sterker maakt, hoor je terug in de verhalen van leerlingen, ouders en medewerkers over de scholen. Die waarderende verhalen vertellen iets over onze cultuur en onze visie, over hoe wij willen werken, leren en leven. Tegelijkertijd zijn we ook open en eerlijk over wat minder goed gaat, want daar willen we van leren. Het verhaal van Wonderwijs kent meerdere dimensies: een pedagogische, onderwijskundige, maatschappelijke en levensbeschouwelijke. We moedigen onze scholen aan hun verhaal aan te scherpen en zelfbewust uit te dragen. De basis daarvoor is de dialoog binnen de leer-en leefgemeenschap van de school, met teams, leerlingen, ouders en partners. Over vragen als: Wat willen wij en wil ik onze leerlingen meegeven voor hun leven? Wat drijft mij in onderwijs en opvoeding? Wat is belangrijk voor mij? Onze kernwaarden – vertrouwen, respect, eigenaarschap, verbinding en professionaliteit – zijn een goed startpunt om deze dialoog te voeren. Hoe wil je die zelf en met je leerlingen uitwerken en uitdragen?

 Ga terug naar 'Waar staan we voor'