Belofte 5 |

We omarmen het verschil

Bij Wonderwijs is een diversiteit aan scholen aangesloten, elk met een eigen verhaal. Dat is één van de grootste krachten van Wonderwijs: verschillende identiteiten en onderwijsconcepten onder één paraplu. Diversiteit zien wij als een verrijking, als een voorwaarde om alle leerlingen in hun ontwikkeling te inspireren, stimuleren en begeleiden.

In het kort betekent dit:
- Leerlingen verschillen van elkaar. In mogelijkheden, ondersteuningsbehoefte en wensen. In leerstijlen. In culturele en etnische achtergrond en in gezinssituatie. Wonderwijs ziet het als onze gedeelde verantwoordelijkheid om elke leerling naar vermogen te laten groeien.
- Dat leerlingen van elkaar verschillen, is voor hen, maar zeker ook voor ons als professionals, een kans om van elkaar te leren.
- Leren doe je (ook) samen! Ook als collega’s verschillen we van elkaar. Opnieuw: een kans om van elkaar te leren.
- Wonderwijs-scholen hebben ieder een eigen karakter en context. Die diversiteit nodigt uit tot uitwisseling en tot het verder ontwikkelen van de eigenheid van elke school. Ga terug naar 'Waar staan we voor'