Belofte 7 |

We richten de blik naar buiten en halen de buitenwereld naar binnen

It takes a village to raise a child, luidt een Afrikaans spreekwoord. Er is een dorp nodig om een kind groot te brengen. Bij het opvoeden, leren en ontwikkelen van kinderen zijn idealiter alle mensen in de directe omgeving betrokken. Niet alleen de ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en niet alleen de school draagt zorg voor het leren. Wonderwijs beschouwt dan ook de hele maatschappelijke omgeving als leeromgeving. In de samenwerking met onze educatieve een maatschappelijke partners brengen we ons perspectief op goed onderwijs dan ook actief in.

De vorming van leerlingen van 0 tot 14/18 jaar is onze gedeelde verantwoordelijkheid. Samen werken we aan het optimaliseren van de begeleiding van en zorg voor leerlingen. We bestrijden schooluitval en vervullen een spilfunctie in de leefbaarheid van de gemeenschap. Ter versterking van ons lokale netwerk voor goed onderwijs, richten we onze blik de komende periode (nog meer) naar buiten. We weten wat we willen betekenen voor leerlingen, ouders, (educatieve) partners en de (directe) omgeving van de school en stralen dat zelfbewust uit.

 Ga terug naar 'Waar staan we voor'