Belofte 6 |

We leren en delen met elkaar

Onze medewerkers hebben in toenemende mate te maken met veranderingen in hun omgeving. Denk aan nieuwe technologieën, maatschappelijke ontwikkelingen (zoals krimp) en veranderende prioriteiten. Om adequaat op veranderingen in de (school)omgeving in te kunnen spelen, moeten onze medewerkers is zekere mate wendbaar zijn. Wendbaarheid is het vermogen om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te handelen. Dit vraagt van Wonderwijs en haar medewerkers om te blijven leren, samen te werken, lef te tonen en in verbinding te staan met de omgeving. We moeten onszelf niet vastzetten in denkbeelden, maar vragen stellen, ons richten op groei en openstaan voor vernieuwing. Wonderwijs verbindt en voedt de expertise en talenten van onze medewerkers. Onze professionals hebben een hoofdrol in het lerend vermogen van de organisatie. Vandaar dat we individueel én collectief leren stimuleren, interne én externe leernetwerken (door)ontwikkelen en medewerkers uitnodigen om uitdagend onderwijs te ontwerpen en ermee te experimenteren. Wonderwijs-medewerkers laten zien dat zij in staat zijn de vragen van de samenleving te vertalen naar het onderwijs(aanbod).

 Ga terug naar 'Waar staan we voor'